LĨNH VỰC QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

LĨNH VỰC HẠ TẦNG GIAO THÔNG

TT

Mã hiệu

TTHC thuộc thẩm quyền UBND thành phố

1

QT.HT.01

Quy trình giải quyết các TTHC liên quan tới đường cao tốc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố

2

QT.HT.02

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ

3

QT.HT.03

Quy trình Giải quyết các TTHC lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố

4

QT.HT.04

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

TT

Mã hiệu

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở Giao thông vận tải

5

QT.HT.05

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

6

QT.HT.06

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

7

QT.HT.07

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác

8

QT.HT.08

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc l

9

QT.HT.09

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

10

QT.HT.10

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

11

QT.HT.11

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

12

QT.HT.12

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

13

QT.HT.13

Gia hạn Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

14

QT.HT.14

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

15

QT.HT.15

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông

16

QT.HT.16

Cấp lại giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông

17

QT.HT.17

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

18

QT.HT.18

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

19

QT.HT.19

Công bố hoạt động bến thuỷ nội địa

20

QT.HT.20

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

21

QT.HT.21

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

22

QT.HT.22

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

23

QT.HT.23

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

24

QT.HT.24

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

25

QT.HT.25

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa

26

QT.HT.26

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

27

QT.HT.27

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

28

QT.HT.28

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

29

QT.HT.29

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

30

QT.HT.30

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

31

QT.HT.31

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

32

QT.HT.32

Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

33

QT.HT.33

Cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp cảng, bến thủy nội địa

34

QT.HT.34

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

35

QT.HT.35

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

36

QT.HT.36

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

37

QT.HT.37

Thỏa thuận thiết lập khu neo đậu

38

QT.HT.38

Công bố hoạt động khu neo đậu

39

QT.HT.39

Công bố đóng khu neo đậu

40

QT.HT.40

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa

41

QT.HT.41

Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

42

QT.HT.42

Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí, dưới nước tại vùng 1

43

QT.HT.43

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0