LĨNH VỰC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN NGƯỜI LÁI

TT

Mã hiệu

Tên quy trình

1

QT.PT.01

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

2

QT.PT.02

Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

3

QT.PT.03

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

4

QT.PT.04

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

5

QT.PT.05

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

6

QT.PT.06

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

7

QT.PT.07

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

8

QT.PT.08

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

9

QT.PT.09

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng cùng một tỉnh, thành phố.

10

QT.PT.10

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11

QT.PT.11

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

12

QT.PT.12

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

13

QT.PT.13

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

14

QT.PT.14

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

15

QT.PT.15

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

16

QT.PT.16

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

17

QT.PT.17

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

18

QT.PT.18

Cấp mới giấy phép lái xe

19

QT.PT.19

Cấp lại giấy phép lái xe

20

QT.PT.20

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

21

QT.PT.21

Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế

22

QT.PT.22

Cấp giấy phép xe tập lái

23

QT.PT.23

Cấp lại giấy phép xe tập lái

24

QT.PT.24

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

25

QT.PT.25

Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

26

QT.PT.26

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

27

QT.PT.27

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

28

QT.PT.28

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

29

QT.PT.29

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

30

QT.PT.30

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

31

QT.PT.31

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

32

QT.PT.32

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

33

QT.PT.33

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

34

QT.PT.34

Dự thi, kiểm tra lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0