LĨNH VỰC QUẢN LÝ VẬN TẢI

DANH MỤC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QLCL TCVN ISO 9001:2015

LĨNH VỰC QUẢN LÝ VẬN TẢI

STT

TÊN THỦ TỤC

1

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

2

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam- Lào – Campuchia

3

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào  và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

5

Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

6

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

7

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

8

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

9

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

10

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

11

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

12

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

13

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

14

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện Campuchia tại Việt Nam

15

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công – ten – nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ móoc hoặc sơ mi rơ móoc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

16

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công- ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kỉnh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

17

Đăng ký khai thác tuyến

18

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

19

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

20

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

21

Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

22

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

23

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

24

Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

25

Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

26

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

27

Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp

28

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương
tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung
ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

29

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải
hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

30

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam,Lào và Campuchia

31

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

32

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

33

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

34

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0