QUY TRÌNH NỘI BỘ

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TT

Mã hiệu

Tên quy trình

I

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

1

QT.VP.01

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2

QT.VP.02

Quy trình nâng lương trước thời hạn

3

QT.VP.03

Quy trình quản lý văn bản đi và đến

II

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI

1

QT.TT.01

Quy trình Tiếp công dân

2

QT.TT.02

Quy trình Xử lý đơn thư

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

QT.KH.01

Kiểm soát thanh toán nội bộ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0