Kế hoạch Hoạt động vận tải đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch hoạt động vận tải đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch hoạt động vận tải đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

Toàn văn kế hoạch 57/KH-SGTVT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0