Mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, chiếu phim, massage, xông hơi trên địa bàn thành phố

Ngày 16/6/2022, UBND thành phố ban hành văn bản số 4052/UBND-VX về việc mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ. Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại văn bản số 2322/SYT-TTKSBT ngày 09/6/2022 về việc hoạt động trở lại dịch vụ massage, xông hơi và của Sở Văn hóa và Thể thao tại văn bản số 81/BC-SVHTT ngày 26/5/2022 báo cáo kết quả giám sát việc thực nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, chiếu phim trên địa bàn thành phố; UBND thành phố có ý kiến như sau:

Mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, chiếu phim, massage, xông hơi trên địa bàn thành phố

Văn bản số 4052/UBND-VX ngày 16/6/2022 của UBND thành phố
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0