Thông báo thay đổi giờ làm việc từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/4/2024 (giờ làm việc mùa đông)
Thông báo thay đổi giờ làm việc từ 01/10/2023 đến 30/4/2024 (giờ làm việc mùa đông)
Thực hiện Thông báo số 160/TB-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thời giờ làm việc; Điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
Sở Giao thông vận tải thông báo thay đổi giờ làm việc mùa đông cụ thể như sau:
1. Giờ làm việc mùa đông: Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/4/2024:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.  

Chi tiết file đính kèm: Thông báo số 350
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0