Kế hoạch triển khai đánh giá DDCI năm 2024 của thành phố Hải Phòng

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/4/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố về triển khai đánh giá DDCI năm 2024 của thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0