Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 4/10, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế và Bưu điện thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; cùng lãnh đạo một số Sở, ngành chức năng thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX do ngành GTVT cấp là 1 trong 25 Dịch vụ công thiết yếu được Cục Đường bộ Việt Nam ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia được quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06).

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 4/10, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế và Bưu điện thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; cùng lãnh đạo một số Sở, ngành chức năng thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX do ngành GTVT cấp là 1 trong 25 Dịch vụ công thiết yếu được Cục Đường bộ Việt Nam ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia được quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06).

Thời gian qua Sở GTVT, Sở Y tế và  Bưu điện thành phố đã có nhiều hoạt động phối hợp để thực hiện nhiệm vụ triển khai dịch vụ công toàn trình đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp. Cụ thể, Sở Y tế, Bưu điện thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo quyết liệt, tích cực hỗ trợ Tổ cán bộ của Sở GTVT hướng dẫn công dân khi làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa đặt tại Bưu điện Trung tâm thành phố; tổ chức khám, cấp giấy sức khỏe người lái xe tại các cơ sở y tế trên địa bàn và triển khai tải mã dữ liệu điện tử lên Cổng Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện việc trả kết quả Giấy phép lái xe tại nhà cho công dân đúng hạn, kịp thời…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại Hội nghị ký kết Quy chế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nêu rõ, trong thời gian qua, Sở GTVT được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác CCHC, đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhiều giải pháp đột phá để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và nâng tỷ lệ hồ sơ qua Bưu chính công ích của thành phố. Trong đó, thủ tục cấp đổi GPLX là một trong những thủ tục điển hình, được Sở GTVT chủ động xây dựng phần mềm để tiếp nhận hồ sơ, 100% hồ sơ cấp đổi GPLX được chuyển trả qua bưu chính công ích.

Nhấn mạnh ý nghĩa của TTHC cấp đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Sở GTVT phối hợp tốt với Sở Y tế và Bưu điện thành phố tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ GPLX nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để nâng cao tỷ lệ hồ sơ cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Y tế công khai Danh sách các cơ sở y tế cung cấp, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố đế người dân được biết và khai thác sử dụng. Tổ chức khám, cấp giấy khám sức khỏe và thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu điện tử của người dân đến khám sức khoẻ đổi GPLX lên Cổng dịch vụ công quốc gia đúng thời gian quy định. Hỗ trợ, hướng dẫn và giúp công dân thực hiện đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngay tại chính các cơ sở y tế, tạo thuận lợi cho công dân. Đối với Bưu điện thành phố mở rộng dịch vụ đến các bưu cục quận/huyện, bố trí cán bộ, nhân viên là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian quy định.

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và Bưu điện thành phố.

Theo Quy chế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia giữa các đơn vị liên quan, quy chế quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các bưu cục tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến cho người dân đến khám sức khoẻ lái xe; kịp thời khắc phục, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình người dân khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia liên quan đến trách nhiệm của các bên liên quan…

Minh Hảo

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Ky-ket-Quy-che-phoi-hop-tuyen-truyen-huong-dan-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-doi-Giay-phep-lai-xe-tren-Cong-dich-vu-cong-quoc-gia-132080.html?gidzl=SSU2PSUCFqHutuLanvGwGtJPYMFSnp4NReBOPDxCDqjlXTu-sPms6Mo5Y3s8pJCIRO2DDsA6VOiMnOC-HG

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0