Giấy phép lái xe mô tô, ôtô các loại
 • Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2023

  24/07/2023

  Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2023 Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số 12/2017/TTBGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019; Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 và Thông tư 04/2022 ngày 22/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch , tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

 • Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 03/2022

  23/02/2022

  Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số: 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 và Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo l&

 • Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 02/2022

  21/01/2022

  Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số: 12/2017/TTBGTVT ngày 15/04/2017; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 và Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 02/2022 trong điều kiện đảm bảo c&oc

 • KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Tháng 1/2022

  23/12/2021

  Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số: 12/2017/TTBGTVT ngày 15/04/2017; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 và Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 01/2022 trong điều kiện đảm bảo c&oc

 • KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Tháng 11/2021

  22/10/2021

  Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số: 12/2017/TTBGTVT ngày 15/04/2017; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 và Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 11/2021 trong điều kiện đảm bảo công

 • KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Tháng 10/2021

  22/09/2021

  Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số:12/2017/TTBGTVT ngày 15/04/2017; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 và Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 10/2021 trong điều kiện đảm bảo c&oci

 • KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Tháng 9/2021

  09/09/2021

  Căn cứ các quy định của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại các Thông tư số:12/2017/TTBGTVT ngày 15/04/2017; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 và Thông tư số 01/2021 ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 • Tổ chức các kỳ sách hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 07/9/2021

  08/09/2021

  Thông báo số 297/TB-SGTVT ngày 06/9/2021 của Sở giao thông vận tải Hải Phòng về việc Tổ chức các kỳ sách hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 07/9/2021

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0