Chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ Thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống của CĐBVN tháng 01/2024

Chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ Thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống của CĐBVN tháng 01/2024

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0